Geluidsrapporten

Geluidsrapporten zijn een verplicht onderdeel van een vergunningsaanvraag voor een omgevingsvergunning voor een horeca gelegenheid. Wij helpen ondernemingen met betaalbare geluidsrapportages die geaccepteerd worden door gemeenten. Inbegrepen is overleg, geluidmetingen, advies.

Geluidsoverlast en akoestiek

Daarnaast helpen we bij het terugdringen van geluidsoverlast en het voorkomen of stoppen van klachten over geluidsoverlast.

Voorschrijften

Wij hanteren de wettelijk voorgeschreven rekenmethodes en hebben gekalibreerde meetapparatuur. Al onze rapporten zijn geaccepteerd en hebben tot het vrijgeven of verlenging van vergunningen geleid.

Kosten

Geluidsrapporten kunnen zeer prijzig zijn. Bij het uitgebreid modelleren van een gebouw met diverse functies, en met vele meting kan dat gerechtvaardigd zijn. Maar de meeste van onze klanten zijn ondernemers met een café, restaurant, club, etc. En dan hoeft een rapport geen duizenden euro's te kosten. De norm geeft diverse opties om tot een evaluatie van een lokatie te komen. In overleg nemen we de beste oplossing voor de klant. Inbegrepen bij een geluidsrapport zit een bezoek, de verdediging bij de gemeente en aanpassing die daaruit voortkomen.