Devlaeminck Audio Engineering

A Sound Choice

Geluidsoverlast en akoestiek

We helpen graag bij het terugdringen van geluidsoverlast en het voorkomen of stoppen van klachten over geluidsoverlast. Geluidsoverlast bij een bestaande situatie kan lastig en vervelend zijn. Architectonisch aanpassing zijn dan duurder dan in de planningsfase. Ook kan het zijn dat het een monumentaal pand betreft. Wij hebben een specialisme opgebouwd in het kosteneffectief beperken van geluidshinder.

Ook het verbeteren van de akoestiek in een ruimte behoort tot onze specialiteit. Dat kan zijn het verbeteren van de muziekbeleving of verbetering van de spraakverstaanbaarheid